Da li mogu da kupim ja Vama da prodam svoje iteme?

Da, moguce je. Za više informacija o tome koliko Vaši itemi vrede i koliko mi možemo da Vam ponudimo za njih kontaktirajte nas.